บทเรียน 3.3 กรณีศึกษาความรุนแรงในครอบครัว ที่สามีกระทำต่อภรรยาทำแบบทดสอบ